Wie zijn we?

Resanito is een stichting die zich het lot aantrekt van anders kansloze honden in heel Europa. Resanito uit een kleine groep ervaren vrijwilligers die zich voor de stichting. Ze hebben allemaal hun sporen op het gebied van zorg voor de buitenlandse honden ruimschoot ruim.

Door een klein hond uit europese asiels ter adoptie aan te bieden in Nederland, niet alleen de honden een goede toekomst. De adoptiegelden voor de betreffende hond worden, na aftrek van een vast bedrag ter (gedeeltelijke) dekking van transport- en verzorgingskosten, aan de asiel van herkomst gegeven. Op deze manier komt er ook geld vrij om aan een meer structurele van het probleem te werken. Het asiel wendt dit geld aan voor castratie- en sterilisatieprojecten van huis- en zwerfhonden, voor overige medische en basale zorg voor zwerfhonden en voor voorlichtingsprojecten voor de lokale bevolking.

Naamresanito 003

De naam Resanito is samengesteld uit de eerste 2 letters van de 4 kinderen van de oprichtster van de stichting. De stichting wenst dat elke hond net zo’n plek mag in het hart van een mens.

Resanito betekent in het Spaans ‘weer gezond’. Na een zware en traumatische periode in hun leven, ontmoette de Resanito haar werkwijze een steentje te bijdragen aan het weer gezond maken van deze honden, van lijf als van geest.

Bestuur

Op dit moment zijn de bestuursfuncties verenigd in de persoon van Jeanneke de Koning-Kennedie, die Resanito ook heeft opgericht.

De vrijwilligers

Bij deze stellen we een aantal van onze vrijwilligers voor: