De inhoud van de artikelen op de volgende pagina’s is afkomstig van een aantal (ervarings)-deskundigen en van vrij toegankelijke informatie op diverse internetpagina’s.

Resanito is zich zeer bewust van het belang kennis over deze tot nu toe mediterrane ziektes zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Het staat u uiteraard dan ook vrij de informatie die u op onze site aantreft te gebruiken en/of over te nemen.

 

Leishmaniose Ehrlichiose Babesiose Hartworm