Werkwijze

CAADIn de asiels worden de honden die Resanito ter adoptie aanbiedt, geselecteerd op sociaal gedrag naar mens en dier en wordt er een inschatting gemaakt of de hond gelukkig zal zijn als ‘gemiddelde’ huishond in Nederland. Alleen dié honden waarvan wij overtuigd zijn dat zij zich goed kunnen aanpassen aan een nieuw leven in Nederland, zullen wij over laten komen. Het is overigens opvallend hoe ontzettend goed gesocialiseerd veel van de honden in de Spaanse asiels zijn. Vaak zijn het honden die als pup in een thuissituatie zijn opgegroeid en met name veel vertroeteld zijn in die periode om dan na een jaar gedumpt te worden omdat de ‘schattigheid’ er vanaf is. Of de hond is als zwerver geboren en heeft vanaf dag 1 veel drukte en geluid om zich heen gehad en op straat veel mensen gezien en gehoord. Hoe cru ook, dit is voor de pup een betere socialisatie dan bij de rasfokker in de kennel waar de pup vaak pas na 9 weken een kijkje kan nemen in de grote wereld.

Resanito is zich er zeer van bewust dat er al heel veel honden op de wereld zijn die een goed thuis zoeken. Daarom willen we absoluut niet dat de honden waarvoor we verantwoordelijk zijn er nog meer produceren. Resanito streeft ernaar zoveel mogelijk honden al in het land van herkomst te laten castreren cq. steriliseren voordat ze naar Nederland komen. Als dit niet lukt omdat de hond nog te jong is of om een andere reden, dan verplicht Resanito de adoptant hiervoor alsnog zorg te dragen binnen 6 maanden na plaatsing of zodra de leeftijd van de hond dit toelaat. Resanito biedt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten.

Nadat de hond in Nederland is aangekomen, zal deze eerst naar een Bethopvanggezin gaan voor tenminste één week. Daar wordt de hond geobserveerd, zodat naar aanleiding van zijn/haar karakter en gedrag een geschikte adoptant kan worden gevonden. Indien een kandidaat-adoptant zich meldt, wordt eerst telefonisch nadere informatie over de hond verstrekt en wordt er daarna eventueel aan de hand van een vragenlijst bekeken of er een match is tussen de hond en de kandidaat-adoptant. Als dit zo is, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Zodra deze afspraak is gemaakt, wordt de hond voor deze kandidaat-adoptant gereserveerd.

De kennismaking vindt plaats bij het opvanggezin. De kandidaat krijgt gedurende de kennismaking alle gelegenheid nader kennis te maken met de hond en kan het opvanggezin vragen stellen over de hond.

Na deze kennismaking krijgen zowel de kandidaat als het opvanggezin de gelegenheid een en ander te laten bezinken en er rustig een nachtje over te slapen. Zijn alle betrokken partijen het na deze periode erover eens dat de kandidaat de hond een prima leven kan bieden, dan wordt in overleg tot plaatsing van de hond overgegaan. Hiertoe tekenen de stichting en de adoptant een adoptie-overeenkomst.

Een Resanito-adoptie stopt niet bij de daadwerkelijke plaatsing. SintoOok daarna blijft Resanito klaar staan om adoptanten eventueel te adviseren als zij vragen hebben. Na ca. drie maanden zal een telefonische follow-up plaatsvinden.

Resanito ontvangt graag minimaal 2 x per jaar een update over het welzijn en de ontwikkelingen van de hond. Niet alleen wil Resanito graag weten hoe het de hond vergaat, wij sturen het bericht ook door aan de contactpersoon van de hond in het asiel waar hij/zij vandaan komt. Zij zijn ontzettend dankbaar als zij nieuws ontvangen over de hond waar zij soms maandenlang en onder zeer moeilijke omstandigheden heel intensief voor hebben gezorgd zodat de hond hier een goede toekomst kon krijgen.

Samoa